Informació general sobre apadrinar un nen

  Apadrinar

Informació general sobre què és i com apadrinar un nen.

  Situació actual

Els nens són els més afectats per la pobresa i els recursos mal repartits.

  Com ajudar

Què puc fer? Quant costa apadrinar un nen?

  Què aconsegueixes

Beneficis pel nen,per la comunitat on viu, i la teva pròpia satisfacció personal. I a més a més, la sol.lidaritat desgrava.

  Països

En quins països es pot apadrinar un nen..

  Organitzacions

Organitzacions mitjançant les quals pots apadrinar un nen.

 

Foto de Jeffrey Austin/ZUMA Press Vostè pot apadrinar un nen avui

En un món on la riquiesa està molt malt repartida, apadrinar un nen pot ser un acte de gran generositat.

Encara que l'import que vostè hi destini no sigui molt elevat, al apadrinar un nen en un dels països més necessitats és com si aquest import es multipliqués per 10 o més.

En aquesta web vostè pot trobar una llista dels països on es pot apadrinar un nen i les entitats mitjançant les quals pot fer-ho.


Amb aquests 15 Euros al més que vostè no necessita, es pot donar cobertura a moltes de les necessitats diàries que té un nen que viu en un pais subdesenvolupat.


A més a més, al apadrinar un nen estarà ajudant a tota la comunitat on vostè destini els diners, ja que en la majoria d'organitzacions les aportacions que vostè realitza no van a un sol nen, sino que s'administran des de les associacions locals per que siguin invertits de la millor manera possible, per tal de que se'n beneficii tota la comunitat on viu el nen.

Es pot apadrinar un nen durant anys, o bé només durant un temps, fins que vostè decideixi. En qualsevol moment pot deixar-ho ja que no hi ha cap vincle legal entre el padrí i el nen apadrinat.